Facebook   |   YouTube   |   網頁指南

工黨執委會成員名單

工黨第四屆執委會成員名單

主席:郭永健
副主席:譚亮英(黨務)
副主席:麥德正(政策)
副主席:李卓人(外務)
司庫:何偉航
秘書長:李文峰
副秘書長:曾國輝
個人成員

:王宇來
    李峻嶸
    莫曉峯
    譚駿賢
    林英卿
    陳華喜
    胡小華

團體成員:何秀蘭 (公民起動)
    施民偉 (九巴員工協會)
    鍾松輝 (新世界第一巴士公司職工會)
    何銳昌 (新世界第一巴士公司職工會)
    譚苑茵 (香港物業管理及保安職工總會)

工黨第四屆執委會成員名單

工黨第三屆執委會成員名單

工黨第二屆執委會成員名單

工黨第一屆執委會成員名單

搜尋

訂閱電子報

過往紀錄